ท่าเรือ Shueishe Pier

  

ทางเดินเท้าตรงไปเป็นท่าเรือ Shueishe Pier ที่จะนั่งเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun moon lake) ไต้หวัน
#backpack #travel #tour #taiwan #sunmoonlake 

Advertisement

One thought on “ท่าเรือ Shueishe Pier

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s