ดอกซากุระที่ อาลีซาน ไต้หวัน (Sakura @ Alishan, Taiwan)

ดอกซากุระที่ อาลีซาน ไต้หวัน (Sakura @ Alishan, Taiwan) บานสะพรั่งสีชมพูสวยเด่นประดุจอยู่ท่ามกลางความฝัน และเทศกาล Alishan Cherry Blossom Festival จะอยู่ช่วงประมาณ กุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปีโดยประมาณและขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศของแต่ละปี จึงควรเช็คข้อมูลของแต่ละปีก่อนการวางแผนการเดินทางเที่ยวชมดอกซากุระ
#ซากุระ #ท่องเที่ยว #ไต้หวัน #sakura #alishan #backpack #tour #travel #taiwan 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s