ไข่ต้มชาของร้านอาม่า

  

เที่ยวทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun moon lake) ต้องไม่ลืมแวะชิม ไข่ต้มชาของร้านอาม่า บริเวณท่าเรือภูเขาชิงหลง นะ
#ไต้หวัน #ท่องเที่ยว #backpack #taiwan #travel #sunmoonlake #tour 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s