ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  

ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun moon lake) สีเขียวมรกตสวยสดมองเห็นแต่ไกล 
#tour #backpack #travel #taiwan #ท่องเที่ยว #ไต้หวัน #sunmoonlake 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s