ต่อคิวที่ไต้หวัน

  

ที่ไต้หวัน ร้านค้าไหนขายดีจนมีลูกค้ามาซื้อกันพร้อมๆ กันหลายคน ก็จะติดสติ๊กเกอร์ที่พื้นตีเส้นแนวหน้าร้านเพื่อจัดระเบียบให้ลูกค้าต่อคิวกันเอง
#backpack #taiwan #ท่องเที่ยว #ไต้หวัน #tour #travel #shop

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s