ภูเขาช้าง Elephant mountain


แผนภาพพอสังเขป ของ ภูเขาช้าง Elephant mountain (Xiangshan hiking trail)

#taiwan #backpack #travel #taipei #mountain #elephant #xiangshan


ค้นหาโรงแรมที่น่าสนใจที่ ไต้หวัน ในเมือง ไทเป เขต ซินยี่ (Xinyi district)
ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูก เที่ยวบิน กรุงเทพ ไป ไทเป (BKK – TPE)


 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s