ดอกซากุระที่ อาลีซาน ไต้หวัน (Sakura @ Alishan, Taiwan)

ดอกซากุระที่ อาลีซาน ไต้หวัน (Sakura @ Alishan, Taiwan) บานสะพรั่งสีชมพูสวยเด่นประดุจอยู่ท่ามกลางความฝัน และเทศกาล Alishan Cherry Blossom Festival จะอยู่ช่วงประมาณ กุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปีโดยประมาณและขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศของแต่ละปี จึงควรเช็คข้อมูลของแต่ละปีก่อนการวางแผนการเดินทางเที่ยวชมดอกซากุระ
#ซากุระ #ท่องเที่ยว #ไต้หวัน #sakura #alishan #backpack #tour #travel #taiwan