Wuling farm 10 องศา

  

ช่วงเย็นฝนตกลงเม็ดใหญ่ขึ้น อุณหภูมิยังคง 10 องศา แบกเป้เซอเซอ ไม่ได้เตรียมตัวมารับอากาศหนาว กะว่าจะมาชมดอกซากุระ แต่กลายเป็นมาชมฝนตกพร่ำๆ แทน ก่อนเที่ยวควรเช็คสภาพอากาศและต้องเตรียมเสื้อกันฝน เสื้อกันหนาว และร่มมาเผื่อไว้ด้วยนะ
#sakura #tour #travel #wuling #farm #ไต้หวัน #ท่องเที่ยว #backpack 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s